ACIQOUĞ

(Salyan)
bitki adı. – Bizim tərəfdə acıqouğ çoxdu