Слово ABƏK в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. kiçik su hövzəsi, gölməçə. Abəki-şur 1) kiçik şor su hövzəsi; 2) m. Xəzər dənizi.

← ABDƏSTXANƏ

f. ayaqyolu, subaşı.

ABGAH →

f. su anbarı; gölcük.