Слово ABGAH в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. su anbarı; gölcük.

← ABƏK

f. kiçik su hövzəsi, gölməçə. Abəki-şur 1) kiçik şor su hövzəsi; 2) m. Xəzər dənizi.

ABGƏRDAN →

f. 1) parç, tayqulp; 2) abgərdən.