Слово ABİDAT в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

ə. «abid» c. abidlər, ibadət edənlər.

← ABİDANƏ

ə. və f. abid kimi, özünü abidə oxşadaraq.

ABİLƏ →

f. 1) çiçək (xəstəlik), çopur, çopurluq; 2) qabar.