Слово ABİLƏ в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. 1) çiçək (xəstəlik), çopur, çopurluq; 2) qabar.

← ABİDAT

ə. «abid» c. abidlər, ibadət edənlər.

ABİLƏRİZ →

f. 1) çiçək çıxarmış, çiçək xəstəliyinə tutulmuş; 2) qabarlı, qabarı olan.