Слово AĞƏŞTƏ в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

AĞƏŞT(Ə), AĞİŞTƏ

f. 1) islanmış, bulanmış; 2) qarışmış, birləşmiş. Ağəşti (ağəştei)-xun qana bulaşmış, qanlı.

← AĞƏŞT

AĞƏŞT(Ə), AĞİŞTƏ f. 1) islanmış, bulanmış; 2) qarışmış, birləşmiş.

AĞİŞTƏ →

AĞƏŞT(Ə), AĞİŞTƏ f. 1) islanmış, bulanmış; 2) qarışmış, birləşmiş.