Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • BÜBBİ

  (Ordubad) quş adı

  Tam oxu »
 • BÜCÜX’MƏX’

  (Cəbrayıl) büzüşmək

  Tam oxu »
 • BÜKRƏ

  (Kəlbəcər) sap. – Tükənnən bir bükrə al

  Tam oxu »
 • BÜKTƏLƏMƏG

  (İmişli) səliqəsiz bükmək. – Büktəle:f atırsaη orıya, adamda salğa da yaxşı şeydi

  Tam oxu »
 • BÜLƏTDƏMƏX’

  (Hamamlı) itiləmək. – Kərəntinin ağzını bülətdə, ta: kəsmir

  Tam oxu »
 • BÜLÖYLÜ

  (Hamamlı) ağ çiçəkləri olan yabanı dərman bitkisi. – Xırda heyvanın ə:ğına qurt tüşəndə bülöylüdən əzif üsdə qoyullar; – Bülöylüyü dağlardan yığıf gət

  Tam oxu »
 • BÜLÜL

  I (Cəbrayıl) lobyaya oxşayan bitki növü II (Masallı) lampa şüşəsi. – Bir dənə bülül al III (İsmayıllı) yumru

  Tam oxu »
 • BÜLÜRCÜX’

  (Ağbaba, İrəvan) göy lobya

  Tam oxu »
 • BÜRC

  bürc ot: (Oğuz) yabanı bitki adı. – Bürc ot da heyvan yeyən otdu

  Tam oxu »
 • BÜRCƏH

  (Oğuz) duru xörək adı

  Tam oxu »
 • BÜRƏBÜTDAN

  (Qazax) bax biləbetdan

  Tam oxu »
 • BÜRƏÇİÇƏYİ

  (Xanlar, Tovuz) bax birəçiçəyi

  Tam oxu »
 • BÜRGƏZ

  (Salyan) tikanlı kolun budaqlarından hazırlanan süpürgə. – Bürgəz sümmili, daşdarı süpürməgçündü

  Tam oxu »
 • BÜRLƏMMƏX’

  (Naxçıvan) bürünmək. – Burdan durdum, yorğana bürləndim, getdim

  Tam oxu »
 • BÜRMƏ

  (Mingəçevir, Şəki) qalın kolluq

  Tam oxu »
 • BÜRMƏLİX’

  (Şəki, Şəmkir) bax bürmə. – Bura yaman bürməlix’di, birdən ilan-zad olar (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • BÜRÖYLÜ

  (Hamamlı) bənövşəyi rəngli çiçəyi olan yabanı dərman bitkisi. – Yayda isdidən heyvanın yarasına qurt düşər, o büröylüdən əzif yarıya tököllər, qurd öl

  Tam oxu »
 • BÜRÜG

  (İmişli) bürüncək. – Bürügüm vardı, çağardıb bürügü də verdim mına

  Tam oxu »
 • BÜRÜM

  (Saatlı) ağacın balta ilə kəsilən yeri. – Bürümü gen götürsən, tez kəsərsən

  Tam oxu »
 • BÜRÜNCƏX’

  (Göyçay) yapıncı. – Qədim vaxt payız yunundan bürüncəx’ qayırırdılar

  Tam oxu »
 • BÜRÜNGƏ

  (Kəlbəcər) çarşab. – Qavaxlar arvaddarda olurdu bürüngə

  Tam oxu »
 • BÜRÜŞDƏ

  (Bakı) yaxşı bişirilmiş, bişib qızarmış (çörək). – Gitdim gördüm yaxçi bürüşdə çöreglər pişirib, ikisini vırdım qoltuğuma getdim

  Tam oxu »
 • BÜRÜŞMƏ

  (Ordubad) yundan toxunma kişi paltarı. – Bürüşməni kişilər qəbax geyərdi

  Tam oxu »
 • BÜŞMƏ

  (Quba) bax bişmə I. – Büşmə ipəkdən tuxunadi

  Tam oxu »
 • BÜTƏRƏM

  (Tovuz) tamam, tamamilə. – Taxılı bütərəm piçirix’

  Tam oxu »
 • BÜTRƏMCİX’

  (Tovuz) tamamilə. – Biz südü üzün almamazdan bütrəmcix’ bişirərix’

  Tam oxu »
 • BÜTRÜM

  (Salyan) bütöv. – Mə: bi dənə bütrüm kağız verin

  Tam oxu »
 • BÜVÜ

  (Başkeçid, İmişli, Qazax, Şəmkir, Tovuz) əmi və ya dayıarvadı. – Əminin də, dayının da arvadına büvü deyrix’; – Mən əmimgilə gedəndə büvüm xamır yoğur

  Tam oxu »
 • BÜYƏ

  (Şəmkir) əqrəb. – Büyə də ilan kimi zəhərri olor

  Tam oxu »
 • BÜZMƏ

  I (Çənbərək) bağsız çarıq növü. – Bu büzməyi havaxdan geyirsin, Oruc? II (Kəlbəcər) qadın üst paltarı

  Tam oxu »
 • BÜZMƏCƏ

  (Lerik) yeni doğulmuş uşaqlarda olan xəstəlik adı. – Uşağ büzməcədən öldü; – Uşağ büzməcə olanda beş-altı günə ölür

  Tam oxu »
 • CAB

  (Şərur) zirvə

  Tam oxu »
 • CABAL

  (Göyçay, Xaçmaz, Qax, Şəki, Zaqatala) çəkil, cır tut ağacı. – Baxcədəki cabalların yarpağı çatmi:çaxdı qurda (Şəki)

  Tam oxu »
 • CABALLIX

  (Göyçay, Qax, Naxçıvan, Oğuz, Zaqatala) çəkillik. – Cəfər ipəx’qurdu üçün caballıxdan yarpax qırdı (Göyçay)

  Tam oxu »
 • CABARA

  (Füzuli) açıq. – Mən hər sözü cabara deyərəm

  Tam oxu »
 • CABARİ

  (Salyan) əliaçıq. – Heybət cabari adamdu

  Tam oxu »
 • CABBA

  (Dərbənd) kərpic hasara ara-ara qoyulan dirək. – Cabbanı palut ağacınnan qoysa, lap da yaxşı olar

  Tam oxu »
 • CABIN

  (Ağdam, Gəncə, Göyçay) barama növü. – Həcər xala həməşə cabın saxlıyır (Gəncə)

  Tam oxu »
 • CAC

  (Quba) 1. gödəkboylu 2. arıq. – Cac adam çux da yisə, cac qaladu

  Tam oxu »
 • CACER

  (Qazax) bax cazeri. – Keçmişdə bir caceri vardı hərənin

  Tam oxu »
 • CACIX

  I (Gədəbəy, Xanlar, Qazax, Ordubad, Şəmkir, Tovuz) bax cajıx. – Cacıxdan yaxşı doyğa pişer (Qazax); – Cacığı turşuya qoyullar, duz töküllər, ye:llər (

  Tam oxu »
 • CACU

  (Dərbənd) kirpi. – Cacunun əti yəlpig azari ulan adama dərmandu

  Tam oxu »
 • CADAY

  (Zaqatala) içinə döyülmüş qoz ləpəsi qoyulmuş çörək. – Gəl caday yiyək

  Tam oxu »
 • CAĞ

  I (Daşkəsən, Xanlar) barmaqların ayaq pəncəsi ilə birləşdiyi oynaq. – Əyağın qatdanan yerinə cağ deyərix’ (Xanlar) II (Ağdərə, Laçın, Ordubad, Şahbuz,

  Tam oxu »
 • CAĞ-CAĞ

  cağ-cağ olmax: (İmişli) çat-çat olmaq. – Araba qalıb günün altda, çartdarı <çarxları> cağ-cağ olub

  Tam oxu »
 • CAĞALA

  (Çənbərək) kal, yetişməmiş meyvə

  Tam oxu »
 • CAĞALAX

  (Ağdaş) palçıqlı. – Dəhnənin yolu cağalaxdı

  Tam oxu »
 • CAĞAN

  (Ağdərə, Göyçay, Mingəçevir, Oğuz, Şəki) yabanı ağac adı. – Bizdər cağan deirix’, ama yuxarı kətdərdə ulas deillər (Ağdərə); – Cağannan qayrılan şey t

  Tam oxu »
 • CAĞANNIX

  (Şəki) çoxlu cağan bitən yer. – Cağannıx habıdı burdadı

  Tam oxu »
 • CAĞARLAMMAX

  (Ordubad) bax cağaylammax

  Tam oxu »