Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • ÇAĞDAŞ

  müasir, həməsr; eyni vaxtda yaşayan

  Tam oxu »
 • ÇAĞXAN

  zamanın xanı, müasir xan

  Tam oxu »
 • ÇAĞLARXAN

  çağlayan xan, şəlaləyə bənzər xan

  Tam oxu »
 • ÇAĞMUR

  xəsis, əliaçıq olmayan; ehtiyatlı olan

  Tam oxu »
 • ÇAĞRI

  şahin, qızılquş, tərlan; çağırış, müraciət

  Tam oxu »
 • ÇAĞRIBƏY

  sarayda rütbə və dərəcə

  Tam oxu »
 • ÇAĞRITƏKİN

  şahin, tərlan kimi təkin (xanın varisi)

  Tam oxu »
 • ÇAXMUR

  xəsis, əliaçıq olmayan; ehtiyatlı olan

  Tam oxu »
 • ÇAKAR

  qala divarı, xarici qala; ildırım, şimşək; qədim türk tayfalarından birinin adı

  Tam oxu »
 • ÇAKƏR

  qala divarı, xarici qala; ildırım, şimşək; qədim türk tayfalarından birinin adı

  Tam oxu »
 • ÇALAN

  döyüşdə çalan, çapan, düşmənə aman verməyən; igid, qəhrəman

  Tam oxu »
 • ÇALI

  döyüşdə çalan, çapan, düşmənə aman verməyən; igid, qəhrəman

  Tam oxu »
 • ÇAPAR

  qasid; atla namə daşıyan poçtalyon

  Tam oxu »
 • ÇAPAY

  qədim “Cab” (məşhur, tanınmış, şöhrətli; müdrik) və “Ay” sözlərindən yaranmışdır (Çapayev soy adının əsasında bu ad durur)

  Tam oxu »
 • ÇAVUŞ

  yol göstərən, karvan başçısı, karvana yol göstərən

  Tam oxu »
 • ÇAYAN

  çoxayaqlılar sinfindən kiçik zəhərli həşərat; əqrəb; igid, düşmənə aman verməyən

  Tam oxu »
 • ÇAYANBƏY

  çayan kimi bəy, əqrəb kimi bəy; igid, qoçaq bəy

  Tam oxu »
 • ÇAYANXAN

  çayan kimi xan, əqrəb kimi xan; igid, qoçaq xan (İgidliyinə görə Ş.İ.Xətayinin verdiyi fəxri ad)

  Tam oxu »
 • ÇAYLAR

  "çay" sözünün cəmi, bir neçə çay

  Tam oxu »
 • ÇEVİK

  cəld, zirək, diribaş, qıvraq, güclü, bacarıqlı

  Tam oxu »
 • ÇEVİKƏR

  zirək, qoçaq bacarıqlı adam; igid, qəhrəman

  Tam oxu »
 • ÇEVİKXAN

  zirək, qoçaq xan, qəhrəman xan

  Tam oxu »
 • ÇƏLƏBİ

  Allaha məxsus olan, Allah adamı, Allah bəndəsi; bilici; ədəbli; xeyirxah; cənab

  Tam oxu »
 • ÇƏRKƏZ

  Qədim türk dilində “çərgəs”, “çərkəslik” qənaət, qənaət etmək, əmələ gətirmək, cərgəyə düzülmək mənalarında işlənmişdir; osetincə qartal;

  Tam oxu »
 • ÇILĞIN

  tez əsəbiləşən, tez özündən çıxan. Bax: Coşqun

  Tam oxu »
 • ÇIRAQ

  hər cür işıqlandırıcı cihaz (qaraçıraq, lampa, fənər)

  Tam oxu »
 • ÇIRAQALI

  Əli çırağı, Əli işığı; Əli övladı

  Tam oxu »
 • ÇIRAQƏDDİN

  dinin çırağı, dinin işığı, dinin lampası

  Tam oxu »
 • ÇIRAQƏLİ

  Əli çırağı, Əli işığı; Əli övladı

  Tam oxu »
 • ÇİLİNGƏR

  əllə metaldan müxtəlif şeylər qayıran, quraşdıran və ya təmir edən usta

  Tam oxu »
 • ÇİLİNGİR

  əllə metaldan müxtəlif şeylər qayıran, quraşdıran və ya təmir edən usta

  Tam oxu »
 • ÇİNAR

  yaşıl və enli yarpaqları olan iri və hündür ağac

  Tam oxu »
 • ÇİNARƏ

  yaşıl və enli yarpaqları olan iri və hündür ağac

  Tam oxu »
 • ÇİNGİZ

  dəniz; genişlik (Qədim t.-m. adlarından biri)

  Tam oxu »
 • ÇİNGİZXAN

  qüdrətli xan; böyük dövlətə malik əzəmətli xan

  Tam oxu »
 • ÇOBAN

  qoyun-keçi sürüsünü otaran (q.t. dillərində: "kənd ağsaqqalının köməkçisi" mənası da olmuşdur)

  Tam oxu »
 • ÇODAR

  mal-qara alveri ilə məşğul olan adam

  Tam oxu »
 • ÇOLMAN

  durğun su, bir yerə toplanmış su yığını

  Tam oxu »
 • ÇOLPAN

  dan ulduzu; Zöhrə; Venera

  Tam oxu »
 • ÇOVĞUN

  boran, qasırğa, küləkli qar və yağış

  Tam oxu »
 • ÇÖLÜ

  “çöllü” sözündən olub, kəndli, çöl işi ilə məşğul olan deməkdir. Adətən, oğlanları sağ qalmayan ailələrdə diqqəti cəlb etməyən belə adlar ver

  Tam oxu »
 • ÇÖLÜBƏY

  çöl işləri ilə məşğul olan bəy; çöl bəyi

  Tam oxu »
 • ÇÖLÜXAN

  çöl işləri ilə məşğul olan xan; çöl xanı. Çölüşad çöl işləri ilə məşğul olan varis; çöl xanzadəsi

  Tam oxu »
 • ÇULİMAN

  durğun su, bir yerə toplanmış su yığını

  Tam oxu »
 • ÇULPAN

  dan ulduzu; Zöhrə; Venera

  Tam oxu »
 • DADAŞ

  ata və böyük qardaşa verilən ad

  Tam oxu »
 • DADAŞAĞA

  bax: Dadaş və Ağa; bax: Ağadadaş

  Tam oxu »
 • DADAŞALI

  bax: Dadaş və Əli; böyük Əli

  Tam oxu »
 • DADAŞBALA

  böyük bala

  Tam oxu »
 • DADAŞCAN

  qardaş ruhlu; qardaş kimi; hörmətli adam

  Tam oxu »