BABAQULU

I
(Gəncə)
boz rəngli mərcan. – Bajımın babaquluları itif
II
(Gəncə)
ilbiz. – Əyə, babaqulunu niyə öldürürsəη, yazıx döymü?
BABA
BABAYOĞURT

Digər lüğətlərdə