BABA

(Başkeçid, Təbriz, Füzuli)
ata. – Babam maηa kitaf alıf (Başkeçid); – Get gör, baban gəldimi öyə? (Füzuli)
BAB
BABAQULU

Digər lüğətlərdə