BAC

f. 1) vergi; 2) rüsum; 3) məğlub ölkənin qalib ölkəyə hər il ödəməli olduğu pul, təzminat; 4) m. intiqam, qisas.

BABÜLLAH
BACDAR

Digər lüğətlərdə