BADİ

BADİ1

f. 1) küləkli, yelli; 2) yelkənli (gəmi haqqında); 3) nəfəsli (musiqi aləti haqqında).

BADİ2

ə. 1) səbəb, səbəb olan; 2) əvvəl, ilk, baş; 3) bais, qızışdıran, səbəbkar.

BADİ3

ə. çöldə yaşayan, səhra sakini, çöllü, köçəri.

BADGİRD
BADİN

Digər lüğətlərdə