BALAQÁN

[əsli fars. “balaxanə” sözündən] Keçmişdə kütləvi teatr tamaşaları üçün açıq havada taxtadan düzəldilən müvəqqəti yüngül tikili.
// Burada göstərilən ibtidai tamaşa.
Balaqan – səyyar küçə teatrına deyilir. Ə.Bədəlbəyli.

BALAQ₂
BALALAMA

Digər lüğətlərdə