BEHBAZAR

is. dan. Sözübütövlük, etibar, sövdə, vədədə doğruluq.
BEH
BEHBUD

Digər lüğətlərdə