BİÇƏNƏK

is. Biçiləcək yer, otlaq, çəmənlik.
Nəbi biçənəyin içində oturub, atını otarırdı. Qaçaq Nəbi”.
Taxıl zəmiləri arasındakı biçənəklər yenicə toxunmuş əlvan xalılar kimi yerə sərilmişdi. M.Hüseyn.
Daşlıq yolun kənarında ot-ələf elə ucalmışdı ki, deyərdin buralar xüsusi biçənək yeridir. Mir Cəlal.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BİÇƏNƏK otlaq — çəmənlik
BİÇƏNƏCƏK
BİÇİCİ

Digər lüğətlərdə