BİBİ

is. Övlad üçün atanın bacısı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BİBİ BİBİ (atanın bacısı) [Səkinə xanım:] Gülsaba, get bibimi bura çağır (M.F.Axundzadə); ƏMMƏ (kl.əd.) Pəricahan xanım: Uğrunda göz yaşı tökməkdən kor ola

Etimologiya

  • BİBİ Alim Qafarov haqlı olaraq yazır ki, bu türk mənşəli sözdür (bəziləri ərəb mən­şəli hesab edirlər), mənası “xanım” deməkdir
BİBƏRLİ
BİBİGƏLİNİ

Digər lüğətlərdə