BİBLİOQRÁFİYA

is. [ yun. ]
1. Müəyyən məsələyə dair kitab, məcmuə və məqalələrin siyahısı; kitabiyyat; kitabların məzmununun elmi təsviri və onların siyahı və qeydlərinin tərtibi.
2. Dövri mətbuatda (məcmuə və qəzetlərdə) yeni çıxmış kitablar və s. haqqında tənqidi məlumat verilən şöbə. Qəzetin tənqid və biblioqrafiya şöbəsi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BİBLİOQRAFİYA biblioqrafiya bax kitabşünaslıq
BİBLİOQRAFİ́K
BİBLİYA

Digər lüğətlərdə