BİCLİK

is. Hiylə, kələk, fənd, fırıldaq; hiyləgərlik, kələkbazlıq, fəndgirlik. Biclik etmək.
– Hər fənd və bicliklə edər kəsb maaşın; Saxlar özü başın. M.Ə.Sabir.
Çərçizadə nə qədər bicliyi, bacarığı, istedadı vardı, ortaya çıxardı. Ə.Vəliyev.

□ Özünü bicliyə qoymaq (vurmaq) – hiylə işlətmək.
“Molla Nəsrəddin” və “Tərcüman”ları köməyə çağıranda, onlar da özlərini qoyurlar bicliyə. C.Məmmədquluzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BİCLİK biclik bax hiylə
  • BİCLİK hiyləgərlik — kələkbazlıq — fəndgirlik

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • BİCLİK BİCLİK – DÜZLÜK Çərçizadə nə qədər bicliyi, bacarığı, istedadı vardı, ortaya çıxartdı (Ə.Vəliyev); Bərəkət ondur, onu da düzlük (Ata
BİCLƏŞMƏK
BİÇARƏ

Digər lüğətlərdə