BOÇKAÇILIQ

is. Boçkaçı sənəti; çəlləkçilik.
BOÇKAÇI
BOĞANAQ

Digər lüğətlərdə