BOĞAZ₂

sif. Boynunda balası olan. Boğaz at. Boğaz inək. Boğaz qoyun.
– Əmniyyələr boğaz inəyi, eşşəyi və qoyunları tövlədən çıxardılar. M.İbrahimov.

□ Boğaz olmaq – boynunda balası olmaq, hamilə olmaq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BOĞAZ I BOĞAZ (anat.) Saldı boğazına siçanlar tənab; Vəhşət edib etdi iztirab (S.Ə.Şirvani); HÜLQUM [Cəlil:]
  • BOĞAZ boylu — ikicanlı — hamilə
  • BOĞAZ boyun
  • BOĞAZ hülqum

Omonimlər

  • BOĞAZ BOĞAZ I is. anat. Boyunun, qida borusunun başı və nəfəs yollarının yerləşdiyi ön hissəsi. Boğazını cırırdı, yadlar millət adından (S

Etimologiya

  • BOĞAZ1 “Горло” mənasını əks etdirir. Bu söz mənbələrdə boğurdaq kimi verilib, boğmaq feili ilə bağlıdır kimi qeydə alınıb
BOĞANAQ
BOĞAZ

Digər lüğətlərdə