BUĞDA

is. Dənindən ağ un üyüdülən taxıl növü. Ağ buğda. Sarı buğda. Xırda buğda. Buğda unu.

Etimologiya

  • BUĞDA Buğday kimi də işlədilən bu kəlmə monqol mənşəlidir. Türk dillərində buğda yerinə, aşlıq işlədilib (Əbu Həyyanda və başqalarında belə verilib)
BUĞALIQ
BUĞDABİTİ

Digər lüğətlərdə