DAXİLİ

DAXİLİ(YYƏ)

1) ölkənin daxili işlərinə baxan idarə; 2) ölkənin daxilinə aid olan.

DAXİLƏN
DAXİLİYYƏ

Digər lüğətlərdə