DEHQAN

f. 1) kəndli, kəndçi // əkinçi; 2) orta əsrlərdə: mülkədar; 3) bağban.

DEHATİ
DEY

Digər lüğətlərdə