EDADİYYƏ

[ ər. ] : edadiyyə məktəbi – bax edadı.
Mirzə Səfərin iki oğlu edadiyyə məktəbinin beşinci sinfində oxuyurdu. Ə.Haqverdiyev.

EDADI
EDAM

Digər lüğətlərdə