EHMALLI

bax ehmal 1-ci mənada. Ehmallı tərpənmək. Ehmallı gəlmək. Şeyləri ehmallı düşürmək.
– O, daşıqçılara yüklərin ehmallı düşürülməsini tapşırdı. S.Rəhimov.
Sıralarda oturan sakit, top kimi sağlam kənd çocuqları müəllimlərinin xasiyyətinə alışmışdılar.
Ona görə də çox zaman ehmallı gəlib, ehmallıca gedərdilər. Mir Cəlal.
Qızılgül açıldı, uzadıb əl, dər! İncitmə yarpağı, ehmallı gəl, dər! M.Rahim.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EHMALLI yavaşca — sakit

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • EHMALLI EHMALLI – CƏLD O, daşıqçılara yüklərin ehmallı düşürülməsini tapşırdı (S.Rəhimov); Sabir cəld irəli yeridi (Mir Cəlal)
EHMALDAN
EHMALLICA

Digər lüğətlərdə