EPİLÓQ

[ yun. ] Ədəbi əsərin son hissəsi.
// Operada son pərdə. Opera təntənəli epiloqla bitir.
// Son, nəticə, xatimə. Üsyanın epiloqu.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EPİLOQ EPİLOQ (ədəb., son, axır) Epiloq çox zaman yazıçının əsərdə demək istədiklərini tamamlayır (C.Hacıyev); XATİMƏ Nizaminin mükafat aldığı kəndin nəhayət
EPİLÉPTİK
EPİSÉNTR

Digər lüğətlərdə