ESESÇİ

is. Eses dəstələrində və ya hissələrində xidmət edən adam.
ESÉS
ESKÁDRA

Digər lüğətlərdə