FACE-SAVER

n şöhrətini / yaxşı adını / nüfuzunu qorumaq üçün edilən hiylə yaxud atılan addım

FACE-PAINTING
FACE-SAVING