FACE-SAVING

n şöhrəti / şərəfi / adını qoruma; an unsuccessful attempt at ~ adını / nüfuzunu qorumaq üçün edilən uğursuz cəhd

FACE-SAVER
FACE-STONE