FACED

adj üz çəkilmiş; ~ wall üz çəkilmiş divar

FACE-WALL
FACELESS