FACTUAL

adj 1. faktiki, faktiki olaraq. faktlarla bağlı; to give a ~ account of events hadisələr haqqında fakta əsaslanan hesabat vermək; 2. həqiqi, əsl, faktiki olaraq mövcud olan, real; ~ data həqiqi / faktiki rəqəmlər

FACTORY-BUILT
FACULTATIVE