FACTORY-BUILT

adj zavod tərəfindən hazırlanmış / hazırlanan

FACTORY ACCIDENT
FACTUAL