FIDDLER

n skripkaçı, skripka çalan (əsas. küçədə);

◊ to play the ~ 1) hesablaşmaq, haqq-hesabı üzmək; 2) cavabdeh olmaq, məsuliyyət daşımaq

FIDDLE-CASE
FIDGET