FIDGET

fidget1

n 1. pl həyəcan, iztirab; təlaş, nigaranlıq, təşviş, narahatlıq, narahat vəziyyət; qərarsızlıq; to have the ~s / to be in a ~ narahat olmaq, əsəbiləşmək; 2. əsəbi, narahat, qərarsız adam, bir yerdə oturmayan / qərar tutmayan adam

fidget2

v 1. narahat olmaq, hərlənmək, fırlanmaq, qurdalanmaq, yerində rahat oturmamaq; to ~ with smth. bir şeylə oynamaq; 2. həyəcana gəlmək, təşvişə düşmək, əsəbiləşmək, narahat olmaq, vurnuxmaq, boş-boşuna əlləşmək, çapalamaq, fikrini toplamağa aciz olmaq

FIDDLER
FIELD