FLESHLY

adj 1. bədən; ~ strength fiziki qüvvə; 2. cismani, şəhvani, ehtiraslı; 3. kök, yoğun, şişman

FLESHLESS
FLESHY