FLESHLESS

adj 1. ətsiz, əti olmayan; 2. arıq, cılız, zəif, cansız

FLESH-HOOK
FLESHLY