FLICKER

flicker1

n 1. parıldama, titrək işıq vermə; sayrışma; 2. titrəyən işıq; 3. qısa işartı; the final ~ of a dying fire sönən ocağın / tonqalın son işartısı

flicker2

v 1. səyrimək, sayrışmaq; parıldamaq, parlamaq, titrək parıltı / işıq vermək; alışmaq və sönmək; The last hope flickered and died Son ümid işığı parladı və söndü; 2. titrəmək, əsmək; Leaves flicker in the wind Yarpaqlar küləkdə titrəyir / əsir

FLEXIBLE
FLIGHT