FONDLY

adv sevgi ilə, şəfqətlə, riqqətlə, nəvazişlə, incəliklə, sevə-sevə; to gaze ~ at smb. bir kəsə mehribanlıqla / nəvazişlə baxmaq

FOND
FONDNESS