FONDNESS

n zəriflik, incəlik, mehribanlıq, riqqət, şəfqət, məhəbbət; his ~ for his children onun uşaqlarına məhəbbəti / mehribanlığı

FONDLY
FOOD