FRANKLY

adv açıq, açıqcasına, səmimiyyətlə; to answer ~ səmimiyyətlə cavab vermək; Frankly, I don’t like him Açıq desək, o mənim xoşuma gəlmir

FRANK CHASE
FRANKNESS