FULL-BREASTED

adj iridöşlü, dolğundöşlü, dikdöşlü, yekədöşlü

FULL-BODIED
FULL-EYED