FULL-GROWN

adj 1. böyümüş, yetişmiş, inkişaf etmiş; 2. böyük, yaşlı, böyümüş, yaşa dolmuş; yekə

FULL-FACED
FULL PAY