GÖL-GÖL

zərf Bəzi yerlər quru, bəzi yerlər su ilə dolu halda, su yığınları şəklində.
Axan çay göl-göl olub burulur və sonra yenə açılıb gedirdi. S.Rəhimov.

// Məc. mənada.
Göl-göl olub sirişkim, gülzar olub kənarım; Mən neyləyim baharı, ya bağü laləzarı. S.Ə.Şirvani.

GÖL
GÖL-GÖYƏRTİLİK

Digər lüğətlərdə