GABAÇ

(Dərbənd)
buynuzsuz (keçi). – Mənün bir gabaç kəçüm vardi, teregdə bir yarpağ quymeyeydi
FUTİ
GADAY