GAFA

(Yardımlı)
bəlkə, ola bilsin ki. – Gafa gedib, sənin xəbərün yoxdu
GAF
GAFCIL