GAFF

n I ovlanmış balığı sudan çıxarmaq üçün istifadə olunan qarmaq / çəngəl;

◊ to stand the ~ amer. d.d. dözümlülük göstərmək; to give smb. the ~ bir kəslə sərt rəftar etmək

n II cəfəngiyyat, boş söz / şey;

◊ to blow the ~ sirri faş etmək; sui-qəsdin üstünü açmaq, sirr vermək / açmaq

GADGET
GAFFE