GAITER

n qamaş / getr (çəkmə boğazını əvəz edən qunc); a pair of ~s bir cüt qamaş

GAIT
GALA