GAIT

n 1. yeriş; an awkward ~köntöy yeriş; slouching ~ yöndəmsiz ağır yeriş; 2. pl atın yorğa yerişi; allyur, yortma; 3. amer. sürət; to maintain an even ~ sürəti sabit saxlamaq. sürəti eyni saxlamaq

GAINSAY
GAITER