GAL

(Dərbənd)
qoyun cinsinin adı. – İstəyən kişi Ağul rayununnən üzüçün gal gətirədü
GAHVAR
GA:L

Digər lüğətlərdə