GALLAHAN

(Qazax)
üç tərəfi örtülü, bir tərəfi açıq (tikinti)
GALLAH-GALLAH
GALLAVAR